Løgagergaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-196

Fredningsnr.
250938

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Gravrøse, Oldtid (dateret 1700 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,8 x 15 m. Græsgroet på udyrket plet i ager.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
6 Høje [heriblandt sb. 190-96], kun den s.ø. bevaret [sandsynligvis sb. 196] c 4' h., de andre sløjfede eller overpløjede. "Potter" ere fundne. Bevoksning: 1989: Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,8 x 15 m. Græsgroet på udyrket plet i ager.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 4b Løgagergårde. Høj 0,8 x 15 m, er en Stenrøse. Fredet. Bevoksning: 1989: Græs

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj beliggende i udyrket, græsklædt område omgivet af tidligere ager, nu tilplantet med gran for 1-2 år siden. Granerne er sat indtil 10 m fra højfoden (I S) og står i de øvrige retninger tættere på højen end 100 m. Bevoksning: 1989: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. Beliggende i skov på en lille bakke udenfor nåletræsbeplantningen. Højen er græsklædt samt bevokset med et par løvtræer/buske.

Litteraturhenvisninger  (0)