Sebstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-209

Fredningsnr.
250952

Fredningsstatus
Ikke-fredningsværdig 1937-56

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 10 m Ø-V, 6 m N-S, ca. 0,75 m høj. Højens overflade er omrodet og hullet.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 206] "Hjorthøj" vestligst i Skjellet temmelig beskadiget. I Heden ligger et par Smaagrupper den nordligste med 3 Høje [sb. 209-11] c. 4' h. 40' vide,den sydl. med 2 Høje [sb. 207-8] 3-4' h. (Vistnok hører et Par af Smaahøjene ved Vanddamshøj [sb. 212-20] (se [matr.] Nr. 1c) under denne Lod).

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lille højrest.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
C-høj. Konstateret sløjfet. Afmeldes. (En smal højrest i en Ø/V-gående plantagekant umiddelbart V for markvej, på en position ca. 30 m VNV for 2509:52, antages at være sb 131. Denne højrest er dog heller ikke fredningsværdig).

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højrest i skel op til ager. Bevokset med et træ mod syd samt krat.

2015 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Højrest i skel. Den tilbageblevne højrest måler 10 m. i retningen øst-vest og 6 m. i retningen nord-syd. Højde ca. 0,75 m. Højens overflade er meget omrodet og hullet. Højen har formentlig oprindelig været noget større. Mod syd har en markvej skåret en del af højen væk og udjævnet denne. Vest for højen ligger en uregelmæssig jordvold ca. 3 m. bred og uden tydelig afslutning mod vest. Uvist om jorden stammer fra f.nr. 250952 eller evt. fra den sløjfede 180304-131. Højen er tæt bevokset med hindbærkrat og et rønnetræ. Tvivlsom fredningsværdi. Centralgraven formentlig forstyrret.

Litteraturhenvisninger  (0)