Vanddamshøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
180304-151

Fredningsnr.
250923

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Matr.nr.: U. matr.nr. (Statsbaneareal). "Vandam høj" 2,6 x 19 m. Stor sænkning i top. Lyngklædt med gyvel.
Undersøgelsehistorie

1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 212] "Vanddamshøj" vestl. i Skjellet c 8' h.; der er gravet en Grøft ind i Højen fra Ø. - Ø. for den en stor flad Høj [sb. 213] 84' vid 3' h. - 7 Smaahøje [sb. 214-220] 2-4' h., paa en enkelt nær overpløjede ligge s. og ø. for den. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

1895 Byggeri og anlæg
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1895 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 2.6 M. höj, 19 M. i Tværmaal. Fra Toppen til Höjfoden i ØSØ. en Grav 2.0 M. bred, 1.0 M. dyb. Höjfoden afgravet mod NØ. og V. af to Veje. Mod NØ. ved Höjfoden en Indgravning fra Vejen 2.0 M. lang, 1.5 M. bred. Lynggroet mellem Veje og Agre. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

1909 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1909. Dybt nedskaaren paa Siderne, ødelagt.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Vandam høj" 2,6 x 19 m. Stor sænkning i top. Lyngklædt med gyvel.

1950 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 1 c Sepstrup og Bording S. Høj "Vanddamshøj" 2,5 x 28 m. Hulning i Top. Mod Syd og Øst er Højsiden noget bortgravet. Fredet. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

1991 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Vandam Høj". Krater i top ca. 3 m i diameter. 1 m dybt med udførsel mod øst. Østsiden afskrået for jernbanegrav. Sydfod afskåret. Indhak i nordfod. Alt tilgroet. Bevokset med græs, lidt lyng og løvtræer. På kant af jernbaneskrænt i beplantning. Tilgroet jorddynge større end højen indenfor dennes 100 m zone i syd. ** Seværdighedsforklaring ** Nedlagt jernbanespor = natursti?. Bevoksning: 1991: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
2 x 16 meter. Bevokset med højt græs. Beliggende ud mod parkeringsplads og på top af skråning ned mod jernbanelegemet.

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune


Billeder

sf SØ
sf NØ
Oversigtsfoto sf NV
sf SV
Foto, oversigt