Lille Langehøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-226

Fredningsnr.
250945

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
"Lille Laugehøj", 1,5 x 20 m. Ujævn overflade. Beplantet med fyr; i plantage. NMI: "Lille Langehøj". Matr.nr. 2a og 2d, Sepstrup: Høj i skel til matr.nr. 1b og 2e, Bøskovgårde.
Undersøgelsehistorie  (8)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 226-31] En Gruppe af 6 Høje, paa en enkelt [sandsynligvis sb. 226], c. 6' h. nær, overpløjede ligger paa noget fremragende Punkt i Heden. - En Høj [sb. 232] overpl. mod V. Bevoksning: 1989: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1909 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1909. Ny Gravning i Top 7' i [bredde], formodentlig til Bund. Uegnet til Fredning.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Lille Langehøj", 1,5 x 20 m. Ujævn overflade. Beplantet med fyr i plantage.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 1b og 2 Bødskovgårde samt 2a og 2d Sepstrup. Høj 1,5 x 20 m. Ujævn Overflade. Fredet Bevoksning: 1989: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Noget udfladet høj kaldet "Lille Langehøj". I centrum en beton-skelpæl. Bevoksning: 1989: Lyng, Løvtræer og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Nåletræer på højens østside. Løvtræer på vestsiden.

Litteraturhenvisninger  (0)