Lavhøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-241

Fredningsnr.
250946

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 25 m. I toppen muret ned i højen en vandbeholder, der ikke mere er i brug. Højen skæmmes dog slet ikke heraf og syner næsten urørt. Lynggroet i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa den vestlige Del af Lodden ligger paa et højt Punkt i Heden de saakaldte "Lavhøje" [sb. 241-43] af 4-5' Højde, mere toppede end almindeligt, der er 3 i Tallet en fjerde ganske lille [sb. ?] ligger ved Siden af den vestligste. Der er gravet i dem alle, undtagen i den sydligste og største [sb. 241]. - 2 Smaahøje [sb. 244-45] ligge sydligere paa denne Del af Lodden. Paa den østlige Del af Lodden ligger Østerhøj [sb. 246], som er gjennemgravet. 3-4 af de i Brandedalen liggende overpløjede Høje [sb. 247-50] maa vistnok anføres her. Bevoksning: 1989: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 25 m. I toppen muret ned i højen en vandbeholder, der ikke mere er i brug. Højen skæmmes dog slet ikke heraf og syner næsten urørt. Lynggroet i plantage.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 1b Bødskovgårde. Høj 2 x 25 m. Fra Toppen og ned i Højen muret en Vandbeholder, som ikke mere er i Brug, Højen virker trods denne Beskadigelse næsten urørt. Fredet. Bevoksning: 1989: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj kaldet "Lavhøj". I centrum en helt forsænket vandcisterne i beton, ca. 1,9 m dyb, 2,5 x 1,7 m indvendig. I S-væggen er sekundært foretaget en gennembrydning af cisternevæggen fra top til bund. Foran denne gennembrydning er en gammel indgravning fra S - formentlig forårsaget af vandledningen fra cisternen til gården. I denne nedgravning ligger en smule affald fra børns brug af cisternen som hule: plastbalje, trækasse, rafter og grene, plastfolie. En gammel træoverdækning af et mandehul el. lign. i cisternens top er helt rådden og frembyder fare for børn el. andre, der betræder den. Ejer bør fjerne denne farlige overdækning og evt. erstatte den med en trædesikker. Bevoksning: 1989: Lyng, Løvkrat og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj i skov. Med gammel vandbeholder som registreret i fredningsteksten. Bevokset med lyng, tyttebær, lidt krat og nogle yngre løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)