Bødskovgaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-252

Fredningsnr.
250948

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m. N-siden noget afgravet; S-siden noget udfladet. Lynggroet i ager med skelhegn af gran.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 251] En lille Høj S. for Gaarden, en anden [sb. 252], stenfyldt sydligt paa Lodden i et Dige.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m. Nordsiden noget afgravet. Sydsiden noget udfladet. Lynggroet i ager med skelhegn af gran.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 2a Bødskovgårde. Høj 1 x 10 m. Nordsiden noget afgravet. Sydsiden noget udfladet. Fredet.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj beliggende i læbælte (=1/3 af omgivelserne). Nordlige trediedel af højen er nu fuldstændig udpløjet i ager; resten er bevaret i læbæltet, men tæt tilgroet.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj. I skel mellem agre. Uregelmæssig højoverflade. Nordsiden noget afgravet som beskrevet i fredningsteksten. Bevokset med krat og løvtræer.

Litteraturhenvisninger  (0)