Hjortsballe
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-263

Fredningsnr.
251070

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 22 m. Lidt ujævn mod SØ og V og indgravning mod NV, alt dog til- groet. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
3 Høje et Par Al. høje; de to beskadigede [tre af højene sb. 261-64 er blandt disse.]. Bevoksning: 1988: Lyng

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 22 m. Lidt ujævn mod SØ og V og indgravning mod NV, alt dog tilgroet. Lynggroet i hede.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 1d Hjortsballe. Høj 1,5 x 22 m. Indgravning mod Nv. Ujævn mod SØ og V. Fredet. Bevoksning: 1988: Lyng

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 1088/57
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med gammel rendeformet (0,5 m bred, 0,3 m dyb) fordybning NØ/SV over toppen. 2,5 m højt trådnethegn ( på betonpæle) omkring gl. grusgrav, nu fyldplads, står 8-10 m N for højen. I Ø- og N-fod samt flere steder tæt rundt om højen ses pletvise maskinelle nedgravninger (nu delvis tilgroede), hvor der med frontskovl er skubbet jord op eller fjernet en enkelt skovlfuld. Nedgravningerne er dog enkeltvis anbragte og har ikke karakter af sammenhængende render, jfr. omtale under 2510:71. Se fotos 16 og 17. Bevoksning: 1988: Lyng

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)