Askløv
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-257

Fredningsnr.
251074

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 23 m. Overpløjet efteråret 1950; men ellers velbevaret. Der skal sås græs i den og for fremtiden lades urørt.
Undersøgelsehistorie  (10)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Paa et Højdedrag ligger 4 overpløjede Høje [sb. 257-60]. Bevoksning: 1988: Græs

1937 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
1937: 3 tæt sammen i N.-S. [sb. 257-59]; Nordl. [sb. 259] 14 x 1 ½, velbev.; mellemste [sb. 257] 7 x 3/4 m, Hul i top; Sydl. [sb. 258] 10 x 1 m, velbevaret. Øst for Rækken en overpløjet Høj [sb. 260].

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 480/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 480/51
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Arealfredning omkring sb. 257-59.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 23 m. Overpløjet efteråret 1950, men ellers ret velbevaret. Der skal sås græs i og den skal i fremtiden lades urørt. (Journ. 480/51).

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 9a Aslev. Høj 2 x 23 m. Overpløjet Efteraaret 1950 iøvrig velbevaret. Fredet. Bevoksning: 1988: Græs

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj beliggende i lille udyrket, rektangulært område indeholdende højene 2510:74, 75 og 76, jfr. notat anført under 2510:75. Højen er adskilligt mindre end det i fredningsteksten angivne, hvilket dog ikke skyldes beskadigelse eller anden reduktion af højen, men derimod fejlskøn hos fredningsberejseren i 1951. (Lignende fejlskøn i form af overvurdering af målene er stort set generelle i hele Them sogn, og er ifølge det af G. Kunwald oplyste resultatet af en konsekvent og helt bevidst overvurdering foretaget af sogneberejseren Norling Christensen). Bevoksning: 1988: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj i ager. Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)