Fogstrup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-305

Fredningsnr.
261056

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Marksystem, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: 4 MS 1925. Oldtidsagre; det fredede areal er 64 m langt i N-S og 53 m bredt.
Undersøgelsehistorie  (6)
1925 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Oldtidsagre, det fredede areal 64 m langt i N-S og 53 m bredt. FM 31/3 1925 4 MS 1925

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 8h Fogstrup. Fredet Areal med Oldtidsagre. FM 31/3-1925. 4 MS 1925. Bevoksning: 1989: Græs

1963 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 620/63
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Agrene registreret af G. Hatt.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Fredet areal hvorpå levn af forhistoriske agre, heriblandt rydningsrøser, terassekanter m.m. Området er afmærket med en M.S. i hvert hjørne, disse forefandtes alle. Arealet henligger i græs men uafgræsset. Omkring det fredede områdes SØ-hjørne er der ulovligt deponeret et halvt hundrede træstød af store nåletræer. Støddene er lagt fra 3 til 10 m fra S-grænsen, og helt op til - i moderat omfang endog ind over - fredningsgrænsen, hvorved bl.a. den sydøstlige M.S. næsten er gemt helt bort i træstød, jfr. fotos 11 og 12 Bevoksning: 1989: Græs

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Ligger i græsmark. Afgræsses normalt af får, men de har ikke gået her for nylig.

Litteraturhenvisninger  (1)
Hatt,G.
Oldtidsagre i og udenfor Danmark
1949