Bøskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-308

Fredningsnr.
250950

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,5 x 10 m. Den sydlige halvdel bortgravet. Ligger i udkant af hede mod skelhegn i S.
Undersøgelsehistorie  (6)
1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,5 x 10 m. Den sydlige halvdel bortgravet. Ligger i udkant af hede mod skelhegn.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 2a Bøskov. Høj 0,5 x 10 m. Den sydlige Halvdel bortgravet. Fredet.

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj, hvis centrale del i ældre tid er stærkt forgravet. Derimod giver fredningstextens angivelse af, at "den sydlige halvdel" skulle være "bortgrqravet i skel" ingen mening. Hele højens omkreds er stadig tydeligt synlig, og med en noget større diameter end angivet i fredningstext. Ligger nær bredt løvtræs-bælte (1/3) mellem ager (1/3) i N og nåletilplantning (1/3; ca. 10 år gl.) i S.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, nåle- og løvtræer samt lidt krat på nordsiden. Beliggende med ager mod syd og skov mod nord.

Litteraturhenvisninger  (0)