Silkeborg statssk.di. afd. 337
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-332

Fredningsnr.
251026

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 26 m i diameter, 2,3 m høj. SSØ-lig højfod afskåret af skovvej.
Undersøgelsehistorie  (8)
1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,3 x 26 m. Østfoden afskåret af vej. I top lille hul 0,5 x 1 m. stort og 0,5 m dybt. Iøvrig velbevaret. Bevokset med enkelte store gran.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Almindelig pleje m.h.p. frilæggelse. Bevoksning: 1982: Mos, Græs og Nålekrat/-træer

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 602-0047
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1990 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,3 x 26,0 m.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, bregner og lidt krat. Granerne er fældet.

Litteraturhenvisninger  (0)