Silkeborg statssk.di. afd. 353
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-334

Fredningsnr.
251029

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Gravhøj. 15 m i diameter, 1,7 m høj.
Undersøgelsehistorie  (9)
1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Velbevaret bortset fra lidt ujævnhed af siderne. Bevokset med enkelte store gran.

1982 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Som beskrevet. Udtyndes mod spor. Velbevaret.

1990 Museal besigtigelse
Journal nr.: 602-0047
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

1990 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2,0 x 20,0 m.

1990 Uspecificeret aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, lidt bregner, lyng, lidt krat samt enkelte små graner.

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs, lidt bregner, lyng, lidt krat samt enkelte små graner.

Litteraturhenvisninger  (0)