Løgager
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160606-338

Fredningsnr.
250953

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Stensætning, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Bautasten, Jernalder (dateret 500 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Fem stensatte grave beliggende inden for et område på 5 x 5,5 m på højning ud mod en temmelig dyb dal, i randen af nytilplantet hede: 1) Kredsrund stenlægning af hånd- til hovedstore sten (1,70 x 1,40 m) om- kring en stor midtersten. 2) Stenlægning af hånd- til hovedstore sten (1,20 x 1,10 m) omkring en stor midtersten. Stenlægningens form lidt uregelmæssig. 3) En stor sten omgivet af 15 hånd- til hovedstore sten, lidt spredtliggende. Anlæggets omfang: 1,10 x 1,20 m. 4) En stor sten omgivet af 9 hånd- til hovedstore sten, lidt spredtliggende. Anlæggets omfang: 1,00 x 0,90 m. 5) En enkelt sten (0,50 x 0,35 m) beliggende midt mellem gravene 1 - 4.
Undersøgelsehistorie  (6)
1958 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Fem stensatte grave beliggende inden for et område på 5 x 5,5 m på højning ud mod en temmelig dyb dal, i randen af nytilplantet hede: 1) Kredsrund stenlægning af hånd- til hovedstore sten (1,70 x 1,40 m) omkring en stor midtersten. 2) Stenlægning af hånd- til hovedstore sten (1,20 x 1,10 m) omkring en stor midtersten. Stenlægningens form lidt uregelmæssig. 3) En stor sten omgivet af 15 hånd- og til hovedstore sten, lidt spredtliggende. Anlæggets omfang: 1,10 x 1,20 m. 4) en stor sten omgivet af 9 hånd- til hovedstore sten, lidt spredtliggende. Anlæggets omfang: 1,00 x 0,90 m. 5) En enkelt sten (0,50 x 0,35 m) beliggende midt mellem gravene 1-4. J. 1552/58 om fredningen. Anlægget undersøgt 1958 af Forhistorisk Museum, Århus.

1958 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1958 Museal udgravning
Journal nr.: 1552/58
Moesgård Museum

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Området med de 5 stensatte grave fundet på det på mb afsatte sted. Gravene er dog næppe synlige; stenene er helt dækket af lyng, græs og mos og kan kun erkendes ved træden eller med en stensøger. Området, der i sin tid har været nytilplantet hede (jfr. fri text), henligger efter afdrift nu atter som hede. Gravfeltet er markeret ved en dobbelt række unge ege plantet som hegn i en firkant med sidelængde på ca. 12 m omkring gravene. Bevoksning: 1989: Lyng

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravfelt med 5 stensatte grave. Beliggende i skov. Gravfeltet er dækket af tyttebær/blåbær. På gravfeltet vokser desuden to egetræer. Egetræsbeplantning omkring gravfeltet.

Litteraturhenvisninger  (0)