Thingdalen
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160608-14

Fredningsnr.
260926

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 0,7 x 10 m. Uregelmæssig overflade, men består af muldblandet sand. Mosgroet med grantræer.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 13-22 samt 24-35] I Thingdalen: Tæt n. for Vejen til Vrads ligger neden for Banken 4 smaa Høje c. 20' vide 2 ½' h. mod sø i Dalen 1) en temmelig bred Høj ovenpaa hvilken i Jordskorpen ses en stensat Kreds 2) en Stenkreds 21' i diam. 3) en mindre Høj 34' vid; 4) en væsentlig af Sten sammenhobet Høj 37' vid 4' h. Paa Bankerne nærmest Dalen. 2 smaa Stenhøje, den ene 3' h. 22' vid, den anden sløjfet. Nordligere paa Lodden 4 sammenliggende Høje, hvoraf 1) en anselig 10' h. Gravhøj overpløjet og med Spor af Gravning i Toppen. 2-3) smaa overpløjede Høje. 4) en større beskadiget Høj. - N. derfor 2 begge overpløjede, over den ene ved Skjellet gaar nu Vejen. Fremdeles ligger der N. og N.V. derfor 6 Høje paa Lodden alle overpløjede: nogle af dem kaldes Smedehulhøjene.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 0,7 x 10 m. Uregelmæssig overflade, men består af muldblandet sand. Mosgroet med grantræer.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 4i Vrads. Høj 0,7 x 10 m. Uregelmæssig Overflade. Fredet.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1957 Museal besigtigelse
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

Litteraturhenvisninger  (0)