Lystruphave
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160608-90

Fredningsnr.
261068

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Lystruphave, matr.nr.5d = Torup By, matr.nr.5d Knob, matr.nr.4a = Torup By, matr.nr.4a Høj, 1,2 x 15 m. Lidt uregelmæssig overflade. Lynggroet med graner i udkant af plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj paa en Banke. Bevoksning: 1989: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,2 x 15 m. Lidt uregelmæssig overflade. Lynggroet med graner i udkant af plantage.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 5d Lystruphave og 4a Knob. Høj 1,2 x 15 m. Lidt uregelmæssig Overflade. Fredet. Bevoksning: 1989: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1989 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj hvis V-siden i gammel tid er afgravet til en skråning. Gammel grankultur (mindst 30 år) omkring og delvis på højen, hvis største del dog er frilagt ved træfældning. Bevoksning: 1989: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Gravhøj i skov. Bevokset med lyng, græs og en busk.

Litteraturhenvisninger  (0)