Store Bredlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160608-92

Fredningsnr.
26097

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,5 x 18 m. Tilgroet svag hulning i top. Iøvrigt velbevaret. Lynggroet på lille åben plet i skov og med to bjergfyr på toppen.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Øverst oppe paa Mosetop, en høj Banke, der skyder sig frem af Heden mod N. paa Lodden ligger en lille af Sten sammendynget Høj [sb. 91] 20' vid. -- N.Ø. derfor lavt i Heden ligger en fladagtig Høj [sb. 92] 3 ½' h. 43' i Diam. - Paa en langstrakt Banke s. for Sandflugten ligger 2 mindre Høje [sb. 93-94], den vestre [sb. 93] 3 ½' h. 38' i Diam. - I den sydligste Ende af Lodden er en 40' vid, lav Høj [sb. 95] i hvis Top der er gravet. Bevoksning: 1988: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,5 x 18 m. Tilgroet svag hulning i top. Iøvrig velbevaret. Lynggroet på lille åben plet i skov og med to bjergfyr på toppen.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 1c St. bredlund. Høj 1,5 x 18 m. Hulning i Top. Fredet. Bevoksning: 1988: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj beliggende i stomfaldsområde ( fra 1980 érnes første halvdel) gentilplantet med nåletræer (1-3 år gamle) sat i plantefurer, der forløber ca Ø/V. Højens norlige halvdel er nogenlunde uskadt men dækket under vindfaldede graner. Disse har dog skånet denne del af højen for det, som er overgået den sydlige halvdel, der for 2-3 år siden (højst) er blevet opfuret og tilplantet. Herved er væsentlige dele af højens opbygning af hovedstore sten revet op. Også højfoden i N og S er berørt at opfuring, som har revet fodkranssten op (4-5 stk.) i N og stenlægning i S. Herudover er det i Ø og V (såvel som hele vejen rundt) nytilplantet tættere på højen end 5 m. 7.3.89: Påtalte planteriller og nyplantning på højen samt inden for 5 m - afstanden overfor ejeren, skovrider Poul Madsen Hjøllund. Han lovede at fjerne de nyplantede træer samt at retablere plantefurerne. Bevoksning: 1988: Græs, Lyng og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
På højen græs og gamle graner.

Litteraturhenvisninger  (0)