Store Bredlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160608-112

Fredningsnr.
260920

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
St.Bredlund, matr.nr.3a: Høj i skel til matr.nr. 3e af St. Bredlund. Høj, 1 x 15 m. Udgravet ved tophul, ca. 4 m i diam., nu til- groet. I hullet ses højens stenkærne. Siderne en del afgravet. Lynggroet i udkant af bredt granlæhegn og mod ager mod Ø. NM.I.: Fredningsværdig på sin plads.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 112-13] Et par større stenfyldte beskadigede Høje og adskillige smaa runde Stenknuder [sb. 114] 8-10' i Diam. Svarende til dem paa Hampenbjerg Mark i Nr. Snede Sogn. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 15 m. Udgravet ved tophul ca. 4 m i diam., nu tilgroet. I hullet ses højens stenkærne. Siderne en del afgravet. Lynggroet i udkant af bredt granlæhegn og mod ager mod Ø. (Fredningsværdig på sin plads).

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 3a og 3e Store Bredlund. Høj 1 x 15 m. Udgravet ved Tophul ca. 4 m i Diameter. Fredet. Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Lav høj med centralkrater (som beskrevet i frednigstekst), hvis bund er stenfyldt. Højens SØ-side er i gammel tid afpløjet til en ret linie i SØ/NV måler højen 7,5 (mod 10 m i SV/NØ). Meget overskuelig på grund af flere vindfældede hvidgraner liggende henover højen (= affald) Bevoksning: 1988: Græs og Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og et par løvtræer heraf et væltet og knækket. Beliggende i skel mellem agre.

Litteraturhenvisninger  (0)