Lille Bredlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160608-122

Fredningsnr.
260916

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Skyttegrav, Nyere tid (dateret 1940 - 1945 e.Kr.)

Fredningstekst
Afmærkn.: MS 1914 Høj, 2 x 20 m. I top en delvis tilgroet nedgravning, der er nær- mest trekantet, 2 x 2 x 3 m stor og 1 m dyb; herfra går mod Ø en delvis tilkastet 0,5 m bred gravning næsten til højfod. (Beska- digelsen er et skyttegravsanlæg udført af tyskerne i 2. verdenskrig. Lyngjord bør bruges ved restaureringen). (MS anbragt midt på højen mod S). Restaurering 1954: Tophul 2 x 3 m bredt og 1,15 m dybt med en lav grøft ud gennem siden mod SØ samt et skår i foden mod syd tilkastet med tilført jord.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 119-21] 3 fladagtige Høje, den ene velbevaret. [[Fra den vestligste [sb. 119]: A34910 og B12377]] Mod Ø. 4 Høje [sb. 122-25], den sydligste [sb. 124] nedpløjet, de andre [sb. 122-23 samt 125] 2-4' høje indtil 55' i Diam., en [sb. 122] 6-8' h. Bevoksning: 1988: Græs og Lyng

1909 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. I top en delvis tilgroet nedgravning, den er nærmest trekantet og 2 x 2 x 3 m stor og 1 m dyb, herfra går mod Ø en delvis tilkastet 0,5 m bred gravning næsten til højfod (beskadigelsen er et skyttegravsanlæg lavet af tyskerne i 2. Verdenskrig. Lyngjord bør anvendes ved restaurering). MS anbragt midt på højen mod S. FM 22/9 1909 MS 1914

1954 Museal restaurering
Journal nr.: 100/54
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj med flad top, hvori svag fordybning efter restaurering af krater, jfr. blåt kort. Højspændingsmast (af træ) ca 20 m SSØ for højen. Bevoksning: 1988: Græs og Lyng

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt. FM-sten på sydsiden. Der er knækket en trætop af et af træerne i hegnet mod vest - trætoppen ligger nedover højen.

Litteraturhenvisninger  (0)