St. Bredlund
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Silkeborg Kulturhistoriske Museum

Kommune
Silkeborg

Sted- og lokalitetsnr.
160608-168

Fredningsnr.
260911

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 2 x 20 m. Lidt ujævn overflade p.gr.a. plantningsfurer. Over østre fod går et vejspor. Iøvrigt velbevaret. Lynggroet i brandlinie i plantage.
Undersøgelsehistorie  (7)
1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 2 x 20 m. Lidt ujævn overflade p.g.a. plantningsfurer. Over østre for går et vejspor. Iøvrig velbevaret. Lynggroet i brandlinie i plantage.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Matrnr. 1c St. Bredlund. Høj 2 x 20 m. Lidt ujævn Overflade, iøvrig velbevaret. Fredet. Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1988 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Af den i 1951 velbevarede, lynggroede høj, der (såvidt det kan måles på resterne) oprindelig har målt ca. 1.5 x 17 m, resterer nu kun den vestligste del uforstyrret, i form af et meterhøjt, 13 x 5 m stort segment. Resten af høj er tilsyneladende gennem en del år - overpløjet i brandbælte, hvor den henligger som en blottet, vinderoderet flade af flyvesand. Højens omrids kan stadig, inden for en margen på 1-2 m, erkandes i fladen. I Ø er oppløjet og - gravet en stor (sprængt) sten, formentlig en randsten. Højens profil, set fra N eller S, er nu helt saddelformet p.gr.a. brandbæltepløjningen. 7.3.89: Påtalte brandliniepløjningen og højens ødelæggelse over for ejeren, skovrider Poul Madsen St. Hjøllund. Han beklagede meget det skete, som han tilskrev det forhold at fortidsminderne ikke er afsat på hans skovkort. Han lovede, at videre brandliniepløjning ikke skulle ske på højen, men at brandlinien ville blive forlagt i en bue Ø om højen. (Blåt kort: se 2609:6) Bevoksning: 1988: Nålekrat/-træer

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
På højen vokset lyng, mos og grantræer.

Litteraturhenvisninger  (0)