Barrit Tykke Fredskov

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170102-43

Fredningsnr.
31137

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Langhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Matr.: Barrit Tykke Fredskov. Langhøj, ligger i øst-vest, ca. 35 x 11 m, 1,5 m høj. Nær vest- enden ses sidestenene af et kammer i højens længderetning og en anden sten, der er væltet ind mod de andre; knust flint derom- kring.
Undersøgelsehistorie

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lang]]høj[[ [[dysse]], ligger i Ø-V, ca. 35 x 11 m, 1 ½ m høj. Nær vestenden ses sidestenene af et kammer i højens længderetning og en anden sten, der er væltet ind mod de andre; knust flint deromkring.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Barrit Tykke. Langhøj, Ø-V., 35 x 11 m, 1 ½ m høj. Nær Vestenden Sidesten af Kammer i Ø-V. og en anden Sten, der er væltet ind mod de andre. Fredet. Jfr. 187/49.

1949 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
JBE 07-10-79: Langhøj. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: I top 4 store rævegrave. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, stenskader. Bevoksning: Græs, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. JBA 20-11-96: Langhøj, orienteret i NØ-SV retning. Noget vest for midten ses en og anes under græsset en sidesten til et stenkammer i højens længderetning. Knust flint ses ikke længere. To store (rand-?)sten i vestenden. Vestenden er udflydendej og uklart afgrænset ved en sænkning i terrænet. Kraftige, friske hjulspor af 0,5 meters bredde er skåret 25-35 cm ned, skråt henover langhøjens østende og i nordsidens fod. Kørslen er sket i forbindelse med fældning af et stort bøgetræ i østenden af højen. Bevokset med bøgetræer, stød, løvkrat og græs i bøgeskov. 4 rævehuller i top.

1996 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med store bøgetræer, bregner, små bøge og ahorn.


Billeder

Oversigtsfoto set fra Ø
Oversigtsfoto set fra SØ
Foto, oversigt