Klokkedalskoven/Afd. 60
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
170112-9

Fredningsnr.
29123

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Lav rundhøj, ca. 0,8 - 1,3 x 14 m, flad sænkning gennem højen fra NØ til SV. Tæt bevokset med unge ege.
Undersøgelsehistorie  (6)
1878 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
I Udkanten af den Skov, der gjennemskjæres af Klokkedalen ligger en lille, træbevoxet Høi, 40' i Diam, 8' h. I Toppen er der gravet et stort Hul.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Lav Rundhøj, ca 0,8-1,3 x 14 m, flad Sænkning gennem Højen fra NØ til SV. Tæt bevokset med unge Ege.

1947 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Højen er bevokset med bøgetræer i forskellige aldre. Der ligger en del nedfaldne grene på højen.

Litteraturhenvisninger  (0)