Boller Nederskov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
170112-19

Fredningsnr.
291224

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj. 0,6 x 14 m. Temmelig udflydende. Bevokset med ung løvskov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1878 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1879 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
N. for den foregaaende Høi paa den lave Skrænt ud imod Vandet findes en lav Forhøining i Jordsmonnet, c 25' i Diam, der rimeligvis er Resterne af en afgravet Gravhøi.

1947 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne Høj kunde ikke erkendes 1947.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Afventer tekst og oplysninger om fredning

2013 Museal besigtigelse
Moesgård Museum
Rundhøj. Lokaliseret på baggrund af beskrivelsen fra 1878. Beliggende på en lav skrænt ud imod vandet. Måler ca. ½ m. i højden og knap 12 m. i diameter. Højfoden er meget diffus og udflydende. Højen er i 1878 beskrevet som ca. 25 fod i diameter. Ikke ret meget af højen er bevaret. Centralgraven kan dog være intakt, hvilket kan berettige en fredning. Yngre bøgetræer på højen. Intet græsdække.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Se beskrivelsen under museal besigtigelse 2013.

Litteraturhenvisninger  (0)