Boller Nederskov
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
170112-28

Fredningsnr.
291216

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3000 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 16/4 1982, gentinglyst på nyt matr.nr. 12/7 1982. Høj. 16 x 0,5 m. I skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1999 Anmeldelse fra privat
Journal nr.: 1239
Horsens Museum
I slutningen af 1940'erne eller begyndelsen af 50'erne fandt amatørarkæolog Finn Dahlhof Knudsen i en rævegrav på megalittomten sb. 28 en spidsnakket, hulsleben flintøkse fra yngre tragtbægerkultur. Finderen foretog en mindre privat "eftergravning" uden yderligere fund. Øksen er i privat eje hos en fætter til finderen.

1999 Genstand registreret i privateje
Journal nr.: 1239
Horsens Museum

1999 Museal besigtigelse
Journal nr.: 1239
Horsens Museum
På den fredede høj sås megen hvidbrænt flint på toppen. Der må være tale om en plyndret megalitgrav fra tragbægerkulturen. Højen er tilplantet for ca 25-30 år siden. Der er rævegrave i højens vestside.

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2000 Institutionssag uden journaldata
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen har en ujævn overflade bl.a. et hul i NØ - formentlig efter en rodvælter.

Litteraturhenvisninger  (0)