Præstegårdshaven
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080403-1

Fredningsnr.
36154

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Matr.: Ejerlav kaldt Præstegårdsjorden, men må høre til Brendekilde. Tingl.: 9-11-1911 (pastor H.M. Erichsen). I præstegårdshaven en gravhøj, ca 30 m i tværmål, ca 6 m høj. Noget omdannet ved afgravninger og påførelse af jord. En del af foden mod nordøst afgravet, ligeså i sydsiden helt op mod toppen. Træbevokset. På gl. kart. kort.: "på dette mindesmærke skal aldrig sættes sten; det egner sig ikke dertil." C.N.
Undersøgelsehistorie  (5)
1911 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Præstegårdshaven. En gravhøj ca. 30 m i tværmål, ca. 6 m høj. Noget omdannet ved afgravninger og påførelse af jord. En del af foden mod nordøst afgravet, lige så i sydsiden helt op mod toppen. Træbevokset. Fredlyst 1911 af pastor H. M. Eriksen. Fredningen approberet af Fyns Stiftsøvrighed. Tinglyst 9/11- 1911. Ingen MS.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ligger klemt inde mellem 2 gårde. Beskadigelser: Kun det, der er beskrevet på blåt kort. 5-6 gl. træer i sider, 15-16 gl. træer langs højfoden. 6 m men svært at vurdere p.g.a. jordarbejde ved haveanlæggelse etc. omkring højfoden. Længde: VSV-NNØ Bredde: SSØ-NNV Pleje: Måske ved lidt træfældning mod N. Mål: 6x18x16 m. ** Seværdighedsforklaring ** Men kan kun ses i en snæver vinkel fra vejen. Klemt inde mellem to gårde. Bevoksning: 1984: Nålekrat/-træer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)