Viuf
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170210-4

Fredningsnr.
33107

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Skel (uspecificeret), Historisk Tid (dateret 1067 - 1979 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m, delvis i skel og begrænset af to sammenstødende skeldiger. Bevokset med ædelgran i lund.
Undersøgelsehistorie  (7)
1909 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 1.0 x 22 M. Kun den nordøstlige Del staaende i Skovholm; ellers kun bevaret i Hjørnet af 2 Skeldiger. Sten er optagne ved Højfoden mod NV. Bevokset med Ædelgran.

1909 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1 x 10 m, delvis i skel og begrænset af to sammenstødende skeldiger. Bevokset med ædelgran i lund.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Tilstand som tidligere beskrevet. Beskadigelser: Gammelt hul i top, udjævnheder i overfladen, randbeskadigelser. Bevoksning: Trærer, græs. Omgivelser: Lund, dyrket (ager). Foto: Ingen fotos p.g.s. bevoksning. Flyfoto S4015-F154/100. Vejle Amts tilsyn i 1996: Hil i top er tilgroet og at ældre dato.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)