Jomfruhøjene
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080405-3

Fredningsnr.
37152

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
En gravhøj i højtbeliggende mark. Højen er græsklædt, men foden er stærkt afpløjet og står helt rundt med lodrette, indtil 1,25 m høje, afskårne kanter. I øst-vest er tværmål endnu ca 15 m, i nord-syd 18 m, højden er 3,25-3,50 m.
Undersøgelsehistorie  (9)
1809 Uspecificeret museal aktivitet
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Middelalder og Renæssance
I dette [Fangel s.] findes ingen Oldsager - undtagen paa Vestermarken 3de Høje kaldet fra gammel Tid Iomfruhøyene.

1953 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Denne høj hører antagelig til den gruppe af 5 høje [3?], nr. 1-3, 5, 10, som fra gammel tid har været kaldt Jomfruhøjene, dels i præsteindberetning fra 1809, dels af Vedel Simonsen, som i bidrag til Fangel sogns historie 1832 beretter, at i dem ere fem Jomfruer begravne. Bevoksning: 1984: Græs

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En gravhøj i højtbeliggende mark. Højen er græsklædt, men foden er stærkt afpløjet og står helt rundt med lodrette, indtil 1,25 m høje, afskårne kanter. I øst-vest er tværmålet endnu ca. 15 m; i nord-syd 18 m, højden 3,25-3,50 m.

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 3,4 x 20,0 x 15,0 m. Stejle sider, flad på toppen. De gamle skader ses næsten ikke. Mindst 3 år gammel nedgravning i top: 2 x 2 x 1 m. Talte med ejeren. Forlangte ikke hullet fyldt op, fordi transport af 2 kubikmeter jord op ad de stejle sider vil give for stor slitage på dem, da de stadig er "løse". Evt. bør vi selv reparere hullet. Smukt eksempel på bronzealderhøj. ** Seværdighedsforklaring ** Ses viden om, ligger isoleret på bakkekam midt på dyrket mark. Bevoksning: 1984: Græs

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2011 KO-kontrol på fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

2020 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)