Erritsø
Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170302-32

Fredningsnr.
341146

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Stenbygget grav, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Langhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Højsagn, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Langhøj, 16 x 25 m. Orienteret i NNV-SSØ. Ca. 1,5 m høj. Temmelig flad.
Undersøgelsehistorie  (5)
1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Langhøj, ca. 18 m. lang i NV-SØ, ca. 12 m. bred, 0.40 m. høj. Om Højene [sb.] 32-35 er Traditionerne endnu levende om Gravkamre, Fund af Lerpotter, Rav m.m. De er saaledes sandsynligvis gennemgravede. Højenes mange smaa og større Sten skal være brugt til Landevejsskærver. Bevoksning: 1990: Græs

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Langhøj, temmelig flad, orienteret i NNV-SSØ. Bevokset med græs og nælder. Ligger ca. 15 m NNØ for nr. 47. Bevoksning: 1990: Græs

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Afventer oplysninger
Journal nr.: 4-F_FRNR_2008
Det Kulturhistoriske Centralregister
Langhøj, 16 x 25 m. Orienteret i NNV-SSØ. Ca. 1,5 m høj. Temmelig flad. *** Nyberejsningstekst *** Langhøj, temmelig flad, orienteret i NNV-SSØ. Bevokset med græs og nælder. Ligger ca. 15 m NNØ for nr. 47.

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)