Taarup
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170304-22

Fredningsnr.
33111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Stenalder (dateret 250000 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Anselig høj i skel, 3,25 x 15 x 25 m. Det meste af højens sydlige halvdel (matr.nr. 37ai) bortgravet omtrent til højcentrum og ligger nu hen i terras- ser, længst mod syd helt overpløjet. Mod toppen står kun en 1,8 m høj brink. Den nordlige halvdel urørt (matr.nr. 1ak), træ- og kratbevokset. Her er dog i NV-siden en hulning med rævegrave, 0,5 x 2 x 4 m. Matr.nr. 1ak: Høj i skel til matr.nr. 37ai af Tårup.
Undersøgelsehistorie  (9)
1894 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1897 Museal besigtigelse
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1919 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig, ikke overpløjet Høj i Skellet mellem 2 Lodder, beliggende tæt V. for Høj [sb.] 19. 3.25 m. høj, 24-26 m. i Tvm. Det meste af Højens sydlige Halvdel er bortgravet omtrent ind til Højcentrum og næsten til Bund. Den nordlige Halvdel er urørt og bevoxet med tæt Krat. Denne Høj har indesluttet et stensat Gravkammer (8 Bæresten og 1 Dæksten) med en ikke overdækket Gang i Øst; herfra stammer A 15886-87, Spydblad og Hvæssesten, fundet ved Kamrets Sløjfning 1894. Jfr. Besigtigelsesberetningen ved A.P. Madsen 1894 og H.A. Kjær 1897.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Anselig høj i skel, 3,25 x 15 x 25 m. Det meste højens sydlige halvdel (matr.nr. 37ai) bortgravet omtrent til højcentrum og ligger nu hen i terrasser, længst mod syd helt overpløjet. Mod toppen står kun en 1,8 m høj brink. Den nordlige halvdel urørt (matr.nr. 1ak), træ og kratbevokset. Her er dog i n.v.siden en hulning med rævegrave, 0,5 x 2 x 4 m.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Højens tilstand som beskrevet ved sidste beskrivelse. Tilføjelse: Højen stærkt tilgroet og må snarere betegnes som højrest. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, dyreaktivitet, hul i top, randbeskadigelser. Bevoksning: Træer, krat. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Flyfoto S4015-F156/106.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)