Daugaard
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170401-41

Fredningsnr.
31118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 12/5 1937 Diplom Jættestue, omsluttet af lav, udflydende og ujævn høj, ca. 12 m i Ø-V, 8 m i N-S. Kammeret, der er udgravet er sekskantet, med gang mod Ø. Selve kammeret er sat af 7 sten, gangen af 2 x 3 sten, ingen overligger. Et større, afsprængt stykke overligger ligger på højen, tilligemed 2 formentlige dæksten til gangen. Flere andre, tildels tilførte sten ligger på højen. Græsbevokset, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 1.3 x 16 M. Ved Toppen et tilgroet Hul, hvori ses store Sten. Der menes heri at være fundet et Par Flintkiler. Mod SØ. 4 Kranssten synlige. V. og S. for Toppen 2 Nedgravninger. Mod N. og V. overpløjet; græsgroet i Ager.

1937 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestue, omsluttet af lav, udflydende og ujævn høj, ca. 12 m i Ø-V, 8 m i NS. Kammeret, der er udgravet, er sekskantet, med gang mod Ø. Selve kammeret er sat af 7 sten, gangen af 2 x 3 sten, ingen overliggere. Et større, afsprængt stykke overligger ligger på højen, tillige med 2 formentlige dæksten til gangen. Flere andre, tildels tilførte sten ligger på højen. Græsbevoxet i ager. FM 12/5 37.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Jættestue. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Er stærkt tilgroet; de gamle mennesker, der ejer stedet, kan ikke holde den. Der pløjes lovligt tæt på. Umiddelbart op til anlægget ligger en køkkenhave mod N. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, randbeskadigelser, stenskader. Bevoksning: Krat, træer. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt.

Litteraturhenvisninger  (0)