Præstegårds Skov
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170402-13

Fredningsnr.
311110

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, med ødelagt jættestue. Selve højen 1,5-1,7 x 16-17 m. Af kammeret er bevaret 1 sidesten og 1 i kammeret nedstyrtet overligger. Fra kammeret en udgravning gennem højen ØSØ, hvor der ses en enkelt formentlig gangsten samt 2-3 større sten. Nedenfor højen mod SØ ligger 2 større, afsprængte stenstykker og enkelte mindre sten. Tæt bevokset med gran og unge bøge, i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1877 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med ødelagt Jættestue. 1.5 x 18 M. I Toppen en Nedgravning, 4 M. i Tværmaal med Udgang mod N. og S.; Bunden til Dels atter fyldt med Jord. Jættestuen var forstyrret, inden den blev udgravet i 1877 for Museet ved Engelhardt. Paa Plads ere 2 større Sten, vistnok den ene af Kammerets Sidestene og den mod Øst nedskredne Dæksten, der helder op mod hin, samt den inderste af Gangens vestlige Sidesten. Gangen har haft Retning mod SØ. Resten er forstyrret, til Dels væltet ud af Højen, paa hvis Overflade der henligger Flintaffald. Den mod V. staaende Sidesten i Kammeret, der helder indad foroven, er 1.3 M. lang, maalt langs Overfladen af den nedskredne Jord, dækstenen 1.4 M. lang. Bevokset med ældre Træer i Bøgehøjskov. Højen ligger omtr. 200 Alen nord for Skovloddens sydlige Skel. Heri fandtes Mus. Nr. A 1790-1810 og A 2868-78. Der fandtes ogsaa "Potter, som gik istykker" (oplyst af en Af Arbejderne).

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj med ødelagt jættestue. Selve højen 1.5 - 1.7 x 16 - 17 m. Af kammeret er bevaret 1 sidesten og 1 i kammeret nedstyrtet overligger. Før kammeret en Udgravning gennem højen mod ØSØ, hvor der ses en enkelt formentlig gangsten samt 2 - 3 større sten. Neden for højen mod SØ ligger 2 større afsprængte stenstykker og enkelte mindre sten. Tæt bevoxet med gran og unge bøge, i skov,

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Ødelagt jættestue i tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Ejerforhold menighedsråd. I top rævegrav. Beskadigelser: Stenskader, ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Krat, træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2018 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)