Grønhøj

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
170403-81

Fredningsnr.
29111

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)
Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)
Fredningstekst

"Grønhøj", 2,7 x 16 m. Toppen ujævn, lidt affladet; V-foden nedtrådt af kreaturer. Græs og træer i ager.
Undersøgelsehistorie

1890 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. "Grönhöj". 2.7 x 16 M. I Toppen flere tilgroede Huller. Siden rundt om afgravet. Omtrent 1890 blev der gravet et Hul i Midten af Höjen, 2-3 Alen vidt til henimod Bunden. Der fandtes kun Urner. Lyng og græsgroet i Ager.

1951 Graveaktivitet/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grønhøj", 2,7 x 16 m. Toppen ujævn, lidt affladet. V-foden nedtrådt af kreaturer. Græs og træer i ager.

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er tæt bevokset med løvtræer på siderne samt et enkelt på toppen. Siderne står uden græsdække. Fortidsmindet er synligt fra offentlig vej.


Billeder

Oversigtsfoto set fra NØ
Oversigtsfoto set fra V
Oversigtsfoto set fra V
Foto, oversigt