Nørrehaab
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
170403-95

Fredningsnr.
29112

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 30/9 1905. Godsejer Th. Schutte, Bygholm. Diplom Høj, 3,5 x 23 m. Højfoden firkantet afpløjet; S-siden noget afgravet; i SØ en lavning, hvori ses et dyssekammer med 3 bæ- resten uden dæksten.
Undersøgelsehistorie  (8)
1905 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 3.5 x 23 M. (11' x 75'). I en Afstand af 10-11 M. rundt om Toppen en Stenkrans, hvoraf 17 större sten synlige. Höjfoden er afplöjet i Firkant, mod Syd begrænset af Vej. Toppen affladet; ved dens Midte et lille, tilgroet Hul, 1.3 M. i Tværmaal. Fra Foden i SÖ. indtil Toppens Flade mod SV. slynger sig om Höjens Nordside en gammel, tilgroet Sneglegang. Fra Höjfoden i Syd indtil 5 M. fra Toppen et större tilgroet Brud, hvor Marksten er henlagte ved Vejen forneden. Fra Höjfoden mod SÖ. indtil 1.5 M. fra Toppen en Klöft, som ender ved et udgravet Dyssekammer. Kammeret er öst for Toppen. Indersiden af den vestlige Bæresten omtr. 28 M. NÖ. for Toppen. Dækstenen paa Plads, mindst 2.6 M. lang i N.-S., 1.25 M. tyk; et större Stykke mod Öst afsprængt. Dækstenen, hvis vestlige Halvdel er jorddækket, har hvilet paa 5 Bæresten, hvis Top ses i det næsten jordfyldte Kammer. Dette har været tömt og tidligere brugt som Kartoffelkule. Jorden naar til 0.5 M. under Dækstenen. Nogle mindre Sten og Stenfliser fra Mellemrummene ere indstyrtede, andre skredne. Den östlige Bæresten er nu fri. Kammerets indvendige Vidde 2.5 M. Höjen græsgroet og delvis bevokset med lave Buske (Roser m.m.). Ved Toppen en simpel Bænk. Fredlyst 1905.

1905 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Privat udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 3½ x 23 M. Højfoden firkantet afpløjet. Sydsiden noget afgravet. I SØ en lavning, hvori ses et dyssekammer med 3 bæresten uden dæksten. FM 30/9 1905

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt med lidt krat omkring kammeret. Beliggende i græsmark op til ager.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
7 randsten synlige mod N/NØ. Højen er græsklædt. Der ligger meget hvidbrændt flint på marken mod nord. Beliggende i græsmark op til ager. Fortidsmindet er delvist synligt fra offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)