Grønhøj

Lokal seværdighed Lokal seværdighed
Offentlig adgang
Parkeringsplads
Skilt fortidsmindet
Skilt offentlig vej
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
170403-102

Fredningsnr.
29128

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)
Rundhøj, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)
Gravgenstand, Stenalder (dateret 3300 - 2801 f.Kr.)
Fredningstekst

Beskrivelse Th. Mathiassen 1951: "Grønhøj" med udgravet jættestue. Beskrivelse udfærdiget 1959 på grundlag af beretningen og konservator Thorvildsens artikel i Årbøger: Jættestuen "Grønhøj". Højen, der måler ca. 20 m i diameter og er ca. 2,75 m høj, omslutter en polyedrisk jættestue, med gang ud gennem højsiden mod sydøst. Kammeret, der måler ca. 3,5 x 2,75 m og er 1,5-1,7 m højt, er sat af 8 sidesten og dækket af 2 overliggere. Gangen, der måler ca. 4 x 1 m og er godt 1 m høj, er sat af 4 sten i sydvestsiden, 3 i nordøstsiden og er ind mod kammeret dækket af 3 overliggere. Mellem kammer og gang 2 karmsten. Mellemrummene mellem sidestenene i kammer og gang udfyldt med tørstensmur. Højen er omsat med 60, ca. 1 m høje, randsten, hvis mellemrum ligeledes er udfyldt med mindre fliser. Højen er græsklædt, med en busk. I fredningen er ind- befattet et rektangulært, indhegnet areal omkring højen, 26 x 24 m, og en ligeledes indhegnet sti, 20 x 3,5 m, der fra min- desmærket fører mod nord til Bygholm skov.
Undersøgelsehistorie

1905 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Efterretning om forsvunden genstand
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1905 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Höj. 3.0 x 22 M. Indenfor Höjfoden en Stenkrans, delvis blottet. I Toppen en tilgroet Sænkning. Syd for Toppen et Hul, 3 M. i Tværmaal til henimod Bund. Heri 2 store Dæksten af et Gravkammer synlige. Fra Höjfoden i SV. er Höjen bortgravet til Bund i et stort Brud. Resten græsgroet i Ager. Ved Siden af Höjen er fundet en svær Stenökse med Skafthul.

1951 Museal restaurering
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Diverse sagsbehandling
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Jættestuen "Grønhøj". Højen, der måler ca. 20 m i diameter og er ca. 2,75 m høj, omslutter en polyedrisk jættestue, med gang ud gennem højsiden mod sydøst. Kammeret, der måler ca. 3,50 x 2,75 og er 1,5-1,7 m højt, er sat af 8 sidesten og dækket af 2 overliggere. Gangen, der måler ca. 4 x 1 m og er godt 1 m høj, er sat af 4 sten i sydvestsiden, 3 i nordøstsiden og er ind mod kammeret dækket af 3 overliggere. Mellem kammer og gang 2 karmsten. Mellemrummene mellem sidestenene i kammer og gang udfyldt med tørstensmur. Højen er omsat med 60 ca. 1 m høje randsten, hvis mellemrum ligeledes er udfyldt med mindre fliser. Højen er græsklædt, med en busk. I fredningen er indbefattet et rektangulært, indhegnet areal omkring højen, c. 26 x 24 m, og en ligeledes indhegnet sti, c. 20 x 3,5 m. der fra mindesmærket fører mod nord til Bygholm skov. [[Nyt fr.dok. sendt til Horsens Kommune jfr. j. 1253/59]]

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grønhøj" nu udgravet og restaureret jættestue. Stort fund i Horsens Museum. Fredet.

1951 Museal udgravning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1992 Museal restaurering
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Gulvet i stordyssens kammer og gang blev oprenset og rettet op. Stordyssens tørmure blev restaureret. Manglende tørmur blev erstattet medtilførte sten. Flere nye sten blev indsat i mellemliggerlaget mellem bæresten og dæksten. Indgangspartiet fik tilføjet muld og ny tørmur for at forebygge slidskade. Se beretning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2009 Museal restaurering
Kulturhistorisk Museum Randers
Oprensning af jættestuen.

2015 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er græsklædt.


Billeder

Oversigtsfoto set fra SØ
Oversigtsfoto set fra Ø
Kammer set fra SØ
Oversigtsfoto set fra N
Foto, oversigt
Foto, oversigt
Foto, detalje