Terpenshøje
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Hedensted

Sted- og lokalitetsnr.
170404-2

Fredningsnr.
30115

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, - en af "Terpens høje", 2-2,2 x 13-14 m i N-S, 10-11 m i Ø-V, noget ujævne sider, flad sænkning i østsiden, i toppen mindre hul. Bevokset med græs og gyvel, i ager.
Undersøgelsehistorie  (6)
1904 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 2.0 x 16 M. Stærkt afgravet paa alle Sider, mest dog mod Øst. Har formentlig været den største af Højene iGruppen. Lynggroet i Ager. "Terpshøje" [muligvis hele gruppen af høje fra sb. 2-14].

1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, af "Terpenshøje", 2-2, 2 x 13-14 m i N-S, 10-11 m i Ø-V, noget ujævne sider, flad sænkning i østsiden. I toppen mindre hul. Bevoxet med græs og gyvel i ager.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Terpens Høje". Høj, 2-2,2 x 13-14 (N/S) x 10-11 (Ø/V) m. Siderne fladt ujævne. I top mindre sænkning. Bevokset med græs, gyvel og enkelte træer i dyrket mark. Tangeres i V af bivej mod Løsning. Denne side stabiliseret af stensætning i højens længde. I Ø henkastet mark(affald?). Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top, randbeskadigelser, rydningsplads for sten og andet markaffald. Bevoksning: Græs, træer. Foto: S/H 02.21.79-NV, F 02.19.79-NV. Flyfoto S 4009-FTL-139/046.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
Højen er bevokset med græs og bynke mm. Lige nedenfor højen mod syd står en del træer, som skæmmer indsynet til højen. Beliggende i græsmark op til en offentlig vej.

Litteraturhenvisninger  (0)