Ejby Mølle
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080407-22

Fredningsnr.
36161

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejer: Odense kommune, Odense bys udvalg for køb og salg af ejendomme. En oprindelig meget anselig gravhøj, beliggende tæt nord for Ejby mølle lige vest for vejen fra møllen til Sct. Jørgens- gade. Højden andrager ca. 4 m. Siderne er stejle og synes, omend de er temmelig regelmæssige, en del afgravede, hvorfor tværmålet ved foden nu kun udgør 12-15 m. Højen er bevokset med træer og krat. Flere småstier fører op til toppen. Ind- hegnet.
Undersøgelsehistorie  (6)
1953 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Dyrkning/land- og skovbrug
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En oprindelig meget anselig gravhøj, beliggende tæt nord for Ejby Mølle lige vest for vejen fra møllen til Sct. Jørgensgade. Højden andrager ca. 4 m. Siderne er stejle og synes, omend de er temmelig regelmæssige, en del afgravede, hvorfor tværmålet ved foden nu kun udgør 12-15 m. Højen er bevokset med træer og krat. Flere småstier fører op til toppen. Indhegnet. Garage bygget ind i Nordfoden.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mod N garage i højfoden. Beskadigelser: 2 små stier fører op til toppen fra Ø og SV. Stor bøg i højfod mod Ø. Besynderlig buskbevoksning. Burde ryddes og sås til med græs. Mål: 6x21x14 m. ** Seværdighedsforklaring ** Stor og flot høj i offentlig park ved det verdensberømte odensianske cykelstisystem.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet er en rundhoej, der ligger taet på en villa. Hoejen er helt tilplantet med havebuske.Det tidligere indmeldte affald er nu fjernet. På grund af hoejens taette beplantning opleves hoejen ikke som et fortidsminde.

Litteraturhenvisninger  (0)