Kærskov afd. 200
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Horsens Museum

Kommune
Horsens

Sted- og lokalitetsnr.
170412-6

Fredningsnr.
291220

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Rundhøj, Stenalder (dateret 3950 - 1701 f.Kr.)

Fredningstekst
Dyssetomt. 14 m lang, 11 m bred, 1 m høj orienteret Ø-V. En randsten ses i N og en i SØ. Enkelte sten samt knust flint i overfladen. I skov.
Undersøgelsehistorie  (9)
1906 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1906 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.5 x 18 M. Udgravet. I Toppen et Hul, 5 x 2 M, naaende til Bunden. Herved megen ildskørnet Flint. Om Fund vides intet. Bevokset i Egeskov.

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Forvandlet til uregelmæssig Jorddynge af store Gravninger.

1951 Graveaktivitet (ikke antikvarisk)
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Museal besigtigelse
Journal nr.: F53-1783
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning

1982 Diverse sagsbehandling
Journal nr.: 4437/82
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1982 Tinglysning
Journal nr.: F 53-1783
Fredningsstyrelsens Fortidsmindeforvaltning
Dyssetomt. 14 m lang, 11 m bred, 1 m høj orienteret Ø - V. En randsten ses i N og en i SØ. Enkelte sten samt knust flint i overfladen. I skov.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Moesgård Museum
På højen stubbe efter store træer. På sydsiden 4 unge bøgetræer. Desuden bregner og græs samt krat.

Litteraturhenvisninger  (0)