Loddenhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Fredericia

Sted- og lokalitetsnr.
170504-14

Fredningsnr.
33113

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 3,5 x 24 m, træ- og kratbevokset i ager. Den har uregelmæssig overflade med afgravede sider, der står skråt op i en ca. 2 m høj skrænt. På overdelen er til- groede gange op mod en 1,5 m højt hævet, 4 m bred top, ligeledes afgravet. I N- og S-delen to ovale nedgrav- ninger, 0,5 x 3 m store.
Undersøgelsehistorie  (7)
1837 Diverse sagsbehandling
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1878 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Tæt Øst for foregaaende [sb. 13] ligger en større, rund Jordhøi, hvis Ydre er stærkt beskadiget ved Udgravninger, Anlæg af Gange og Beplantning, midtgraven er ikke forstyrret. Om [sb.] Nr. 13 og 14 se Skriv. 1837 i Ant. top. Arch.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Loddenhøj", 3,5 x 24 m, træ og kratbevokset i ager. Den har uregelmæssig overflade med afgravede sider, der står skråt op i en ca. 2 m høj skrænt. På overdelen er tilgroede gange op mod en 1,5 m højt hævet, 4 m bred top, ligeledes afgravet. I n-s.delen to ovale nedgravninger, 0,5 x 3 m store.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Loddenhøj". Tilstanden uændret siden sidst beskrivelse. Det kan tilføjes, at der pløjes helt ind til fod samt at højen er stærkt tilgroet af krat og træer. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, affladning af top, randbeskadigelser, hul i top. Bevoksning: Træer, krat. Foto: F, 04, neg.nr. 21, set fra S. S/H, 04, neg.nr. 35, set fra S. Flyfoto S415-F153/076.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)