Egtved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170601-94

Fredningsnr.
33089

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 6/12 1910. H.C.O. Sestoft Afmærkn.: MS 1914, oberstl. Lund (i vest). Høj, 1,3 x 14 m. Forsænkninger - nu tilgroede - V og S for toppen. Sidstnævnte ca. 1,5 m i tværmål og 0,80 m dyb. Ellers uskadt. Bevokset med gran og krat i granskov. Tæt dækket af hindbær- og brombærbuske.
Undersøgelsehistorie  (6)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1.3 x 14 M. (4' x 45'). N - 2 M. Vest og Syd for Højtoppen Fordybninger efter to gamle Kartoffelkuler. Bevokset med Rødgran, plantet 1880, i tæt Granskov (tidligere Bøgeskov). Fredlyst. Sagen forebragt Museet til eventuel videre Behandling ved Skrivelse af 20/7 1907. Journ. Nr. 426/07.

1910 Tinglysning
Journal nr.: 598/10
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,3 x 14 m. Forsænkninger - nu tilgroede - v og s for toppen. Sidstnævnte ca. 1,5 m i tværmål 0g 0,80 m dyb. Ellers uskadt. Bevokset med gran og krat i granskov. Tæt dækket af hindbær- og brombærbuske. FM 1910 MS i V.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top. Bevoksning: Træer, krat. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Tæt tilgroet med krat, træer. Op til granplantning.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)