Følhøj
National seværdighed National seværdighed
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170601-112

Fredningsnr.
320834

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Gå til kort Ruteplanlægger
 
Egtvedpigens grav er nok den mest kendte grav fra Danmarks oldtid. Da graven blev fundet i 1921 var dens bevaring helt unik. En 16-18 årig kvinde med dragt og gravgaver var her overleveret til vores tid. Gravhøjen, man kan se i dag er rekonstrueret. Den oprindelige høj var ved at blive gravet helt væk i 1921, da man fandt kisten med Egtvedpigens grav. Efter nye grundige undersøgelser blev højen genopbygget i 1980.
Anlæg og datering  (4)
Stenlægning/stensamling, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1500 - 1301 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Bronzealder (dateret 700 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Tinglysning af tidl. C-høj i 2003 ************************* Gravhøj, "Følhøj", 2,5 m høj, 18 m i diameter i øst-vest, 14 m i diameter i nord-syd. Den sydlige tredjedel stejlt bortgravet mod maskinhus. Affla- det top og i øvrigt noget ujævn overflade efter afgravninger i sydvest, sydøst- og øst-siden. Tidligere nedgravede brønde, kartoffelkuler, og en lille smedje i sydøstsiden er nu fjernede og højens sider er nu udjævnede. I sydøstlig del af have, mellem græsplæne og maskinhus.
Undersøgelsehistorie  (6)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, "Følhøj". 4.0 x 26 M. Gennemgravet af Minebrønde, Minegange og Kartoffelkuler (Ejeren er Brøndgraver). Siderne afgravede. I SØ.-Siden er en lille Smedie indbygget i Højen. I denne er fundet: mod NØ. foroven 2 Spiralringe af Guldtraad, Mus. Nr. B 3760; mod SØ. En lille Urne med brændte Ben af et Barn, Bronzering og Ravperle, Nr. B 3882-84, og nær Foden mod SØ. Bronzesværdet B 3792 i en Stenlægning. Mange Urner er funden. I Bundgraven fandtes kun Sten, ingen Oldsager. Græsgroet i Ager.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest, "Følhøj", 3,3 x 26 m. Gennemgravet af brønde, kartoffelkuler etc. Siderne afgravet. Den nordlige trediedel (i have) iøvrigt nogenlunde velbevaret. Den sydligste trediedel gennemgravet indtil bunden, her en ny, støbt kartoffelkule: 1 m bred, ø-v-gående tværs gennem højen. I sø en dyb, nu tilgroet udgravning efter gammel smedie. Da talrige fund kendes fra højresten synes der ringe chanse for bevarede grave. (Jfr. NM-nr. B 3792, B 3882-84, B 3760).

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2010 Fortidsminde af national betydning
Journal nr.: 2010-7.20.03-0006
Kulturstyrelsen
Ny formidling i form af skiltning på lokaliteten i forbindelse med projekt Danmarks Oldtid i Landskabet.

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2020 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)