Egtved

Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170601-120

Fredningsnr.
33085

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Høj, 3,5 x 25 m. Forsænkning tæt N for toppen: 1,5 m i tværmål; bevokset med gran i meget tæt plantage.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3.2 x 26 M. (10' x 83') i N.-S., 24 M. (76') i Ø.-V. Tæt Nord for Toppen et Hul, 2 M. (6') i Tværmaal, løvfyldt. SØ.f. Toppen en svag, tilgroet Sænkning. Bevokset med 26 Bøgetræer i Bøgehøjskov. Egnet til Fredlysning

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 3,5 x 25 m. Forsænkning tæt n. for toppen: 1,5 m. i tværmål; bevokset med gran i meget tæt plantage.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Beskadigelser: Hul i top. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Plantage. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. I tilstand som tidligere beskrevet. Tilføjelse: Meget velbevaret og anselig. Beplantningen er nu vokset op og er åben mod nøgen skovbund.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

Oversigtsbillede - højen set fra vest
Oversigtsbillede - højen set fra sydvest
Oversigtsbillede - højen set fra øst
Foto, oversigt
Foto, oversigt