Egtved
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170601-131

Fredningsnr.
33082

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Gravgenstand, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1 x 10 m. Overfladen hullet, formentlig ved stødoptagning. Konturerne af samme grund noget udviskede. Beplantet med gran i plantage.
Undersøgelsehistorie  (8)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.1 x 13 M. I Toppen et lille Hul, hvori fundet en Potte. Indenfor Foden en Ringgrøft, hvoraf Kranssten optagne. Bevokset med Bøg i Skov.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1 x 10 m. Overfladen hullet, formentlig ved stødoptagning. Konturerne af samme grund noget udviskede. Beplantet med gran i plantage.

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen. Bevoksning: Krat, graner. Omgivelser: Plantage. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning. Noget udfladet. I tæt beplantning med tæt undervegetation af krat. Beplantningen går i N/S-rækker af graner; må være ret ny, da træernes største højde er ca. 4-5 m. Nærmere beskrivelse umulig p.g.a. bevoksningen.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Ad hoc tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)