Amhedegaarde
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170601-171

Fredningsnr.
320828

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (3)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Gravgenstand, Bronzealder (dateret 1700 - 501 f.Kr.)

Brandgrav (uspecificeret type), Oldtid (dateret 1100 f.Kr. - 375 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,7 x 20 m. Adskillige huller fra plantering samt ræve- gange over hele overfladen. Henover toppen en ca. 1 m dyb sænkning: 3,0 m i N-S og 1,5 m i Ø-V. Tilgroet afgravning i N. Bevokset med gran og fyr i plantage.
Undersøgelsehistorie  (5)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.7 x 16 M. I Toppen et Hul, 2.5 x 2.0 x 1.0 M. Syd- og Nordsiden afgravede. Mange Sten optagne. I Højen fundet 2 Armbaand af Bronze. Paa Højen henlaa Urneskaar og brændte Ben. 25 Alen NØ.f. Højen og antagelig stammende fra denne er fundet en Spydspids af Bronze. Beplantet i Plantage.

1954 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1,7 x 20 m. Adskillige huller fra plantering samt rævegange over hele overfladen. Henover toppen en ca. 1 m dyb sænkning: 3 m. i n-s og 1,5 m. i ø-v. Tilgroet afgravning i n. Bevokset med gran og fyr i plantage.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2019 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)