Nordbæk

Administrative oplysninger

Ansvarligt museum VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170601-209

Fredningsnr.
320833

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Anlæg og datering

Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)
Fredningstekst

Højrest, 1,5 x 22 m. Hul i top, 2,5-3,5 m i tværmål, nu tilgroet; det når utvivlsomt bunden. Hullet er - i mindre dybde - ført igennem højsiderne i nord og syd. Lyngklædt i hede (der skal under plov i indeværende år, 1954). Overført fra ikke-frv. 1955.
Undersøgelsehistorie

1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Overpløjet Høj. 1.7 x 22 M. I Toppen et stort Brud. Siderne stærkt afgravede. Græs- og lynggroet i Græsmark.

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Højrest. 1,5 x 22 m. Hul i top 2,5 - 3,5 m i tværmål, nu tilgroet, når utvivlsomt bunden. Huller er - i mindre dybde - ført igennem højsiderne i n og s. Lyng i hede, der dog skal under plov i indeværende år.

1954 Diverse sagsbehandling
Det Kulturhistoriske Centralregister
Fredningsnr: 3208:33, Status: C

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer


Billeder

§29e Trampesti på højens vestside set fra Ø
Oversigtsbillede - højen set fra V
Oversigtsbillede - højen set fra Ø
Oversigtsbillede - højen set fra N
Foto, detalje