Grydhøj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
VejleMuseerne

Kommune
Vejle

Sted- og lokalitetsnr.
170908-539

Fredningsnr.
320813

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Vollund = Sparup, Egtved sogn. Matr.nr. 1i, Vollund, Egtved s.: "Grydhøj", i skel til matr.nr. 9a og 9b af Frederikshåb (Mariesnåde), Randbøl s. Matr.nr.2a af Guldbergsminde (Ølgård) af Randbøl s.: Høj i skel til matr.nr. 9a og 9b af Frederikshåb (Mariesnåde), Randbøl s. "Grydhøj", ca. 2 x 16 m. Tilgroet hul i og syd for toppen. Større afgrav- ning i sydøst-siden. Nu tilgroet. Lynggroet i hede i skel. NM.I.: "Grydhøj", 1,5 x 15 m.
Undersøgelsehistorie  (7)
1907 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Grydhøj". 2.3 x 16 M. I Højen en Rævegrav med flere Udgange. Ellers ubeskadiget. Lynggroet i Hede. Beliggende i Skel mellem 3 Ejendomme og Sogneskel.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
"Grydhøj", 1 ½ x 15 m. I SØ-siden større afgravning. Lyng i skel.

1952 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1954 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Grydhøj", 2 x 16 m. Tilgroet hul i og syd for toppen. Større afgravning i sø-siden. Nu tilgroet. Lynggroet i hede i skel.

2008 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Sydvestjyske Museer

Litteraturhenvisninger  (0)