Store Ernebjerg Skov
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Odense

Sted- og lokalitetsnr.
080413-1

Fredningsnr.
36141

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Dysse eller jættestue, Stenalder (dateret 3950 - 2801 f.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: 24/10 1918. Gdr. Peter Frederiksen. Diplom. Store Ernebjerg skov. Et stensat kammer, som i indvendigt mål er 2 m. langt i nord-syd, 1,10 m. bredt, 1 m. dybt, dan- net af 2 sten i hver langside, 1 højere sten mod nord og 1 mod syd, der dog kun dækker den vestre halvdel; for den øst- re del kun en lille lav sten. Dækstenen er afvæltet og brudt i to dele, som ligger lige øst for graven. 3 m. jord udenom er indbefattet i fredningen.
Undersøgelsehistorie  (5)
1918 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En stensat grav, som i indvendigt mål er 2 m lang i nord-syd, 1.10 m bred, 1 m dyb, dannet af 2 sten i hver langside, 1 højere sten mod nord og 1 mod syd, der dog kun dækker den vestre halvdel; for den østre del kun 1 lille lav sten. Dækstenen er afvæltet og brudt i to dele, en større og en mindre, som ligger lige øst for graven. Kamret er tømt for jordfyld. Det skal i sin tid være udgravet af pastor Brummer i Verninge. Fredlyst 1918. Ingen mærkesten. Mindesmærket besigtiget d. 16. juni 1953. Bevoksning: 1984: Løvkrat

1953 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Store Ernebjerg Skov. Et stensat kammer, som i indvendigt mål er ca. 2 m langt i nord-syd, ca. 1,10 m bredt, ca. 1 m dybt, dannet af 2 sten i hver langside, 1 højere sten mod nord og 1 mod syd, der dog kun dækker den vestre halvdel; for den østre del kun 1 lille lav sten. Dækstenen er afvæltet og brudt i 2 dele, som ligger lige øst for graven. Fredlyst 1918 af ovennævnte nuværende ejer. Ingen MS. Tinglyst 24/10 1918; 3 m jord udenom er indfattet i fredningen.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Dyssekammer. Indvendige mål: N-S: 2 m. Ø-V: 1 m. Dybde: 1 m. Dæksten væltet af. Ligger umiddelbart Ø for kammeret. Mål: 1x4x4 m. ** Seværdighedsforklaring ** Instruktiv, fantastisk beliggenhed på bakketop. Bevoksning: 1984: Løvkrat

2016 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Odense Bys Museer
Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.

Litteraturhenvisninger  (0)