Sankt Knuds Sten
Parkeringsplads
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Odense Bys Museer

Kommune
Assens

Sted- og lokalitetsnr.
080415-2

Fredningsnr.
36142

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (2)
Skåltegn, Bronzealder (dateret 1100 - 501 f.Kr.)

Sagnsten, Historisk Tid (dateret 1067 - 2009 e.Kr.)

Fredningstekst
Tingl.: Fredet i følge Antiquitets-Commissionens Skrivelse til det kongelige Danske Cancellie 1810. Sct. Knuds Sten. Stenen har form som et sæde med en lav, skrå ryg. Den hæver sig kun 1 fod 3 tommer over jordhøjningen, hvorpå den ligger, og som er dannet ved de om den efter gammel overtro (cfr. Thilles folkesagn) sammenkastede sten. Stenens tværmål er 2 fod 9 tommer x 3 fod 8 tommer. I overkanten af "Ryggen" på den ses en skålformet fordybning. Stenen ligger nord for ho- vedlandevejen fra Odense til Middelfart.
Undersøgelsehistorie  (3)
1927 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Sankt Knuds Sten; ca. 1 m i Tværmaal, med en naturlig Sænkning mod Vest. Den hæver sig nu 0,30-0,35 m over Jordhøjningen. I Rygningen ses en ikke meget udpræget lille skaalformet Fordybning, øst for den et Par naturlige Sænkninger i Stenen, der tydes som Indtryk af en Haand. 80 cm syd for den ligger en ca. 65 cm stor naturlig Sten. Sagnet fortæller, at Knud den Hellige paa sin Flugt gennem Landet 1086 satte sig til Hvile paa den derefter benævnte Sankt Knuds Sten.

1984 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
2 sten uden indskrift. Ifølge lokal tradition sad Knud den hellige på den største og en vasal på den lille for at hvile sig under flugten fra Jyllingerne, der som bekendt endte i et blodbad i domkirken i Odense. 1. sten måler 0,6x1,2x0,9 m - har mod NV form som et sæde med ryglæn. 2. sten 40x65x65 cm. Skiltets tekst er ulæseligt på nederste halvdel. ** Seværdighedsforklaring ** Smukt lille anlæg; meget besøgt; fortræffelige adgangs- og P-forhold.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Journal nr.: OBM5356
Odense Bys Museer

Litteraturhenvisninger  (1)
Karsten Kjer Michaelsen
Fortidsminder på Fyn fantasiens trædesten
2003
Vis på bibliotek.dk