Stenderup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-28

Fredningsnr.
35118

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Høj, 1,4-1,5 x 13-14 m. Tæt bevokset med graner, i skov.
Undersøgelsehistorie  (7)
1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
[Sb. 26-28] Her skal efter Cand.jur. Thygesens Kort have ligget 3 runde Høje; de kunde ikke findes i den ganske uigennemtrængelige Underskov.

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, 1,4-1,5 x 13-14 m. Tæt bevokset med graner i skov.

1956 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1979 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj. Beliggende i skov. Bevokset med graner og thujaer i 5 parallelle rækker i N/S-lig retning. Beplantning mindst 10 år gammel. Afsætning: Omtrentlig lokalisering. Bevoksning: Træer. Omgivelser: Skov. Foto: Ingen fotos p.g.a. bevoksning.

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2013 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2017 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)