Midtskoven afd.92, Stenderup
Offentlig adgang
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museet på Koldinghus

Kommune
Kolding

Sted- og lokalitetsnr.
170704-88

Fredningsnr.
351112

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 3950 - 501 f.Kr.)

Fredningstekst
Høj, indtil 0,6-0,8 m høj, 11-12 m i diam. Stærkt forgravet. I et af hullerne ses en enkelt større sten; desuden ses en formodet randsten. Græsklædt i skov. Medtages i fredningen efter sin beliggenhed.
Undersøgelsehistorie  (7)
1931 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
En Høj, 10-12 i Tværm. 0.75 m høj. Siderne medtagne af Gravninger, der har efterladt store Huller. I et af disse ses en Sten, muligvis en Randsten. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

1955 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, indtil 0,6-0,8 m høj, 11-12 m i diameter. Stærkt forgravet. I et af hullerne ses en enkelt større sten; desuden ses en formodet randsten. Græsklædt i skov. (Fredes efter sin beliggenhed).

1955 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1983 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Mål: 0,7 x 12,0 m. Som beskrevet. Foto: E.B. Bevoksning: 1983: Græs og Løvkrat

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2009 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

2014 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Museum Sønderjylland

Litteraturhenvisninger  (0)