Sandfeldbjerg
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-1

Fredningsnr.
270728

Fredningsstatus
Fredet før 1937

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sandfeldgårde og Sandfeldbjerggård. "Sandfuldbjerg", 3,7 x 35 m. Siden mod N og Ø en del afgravet ca. 1 m oppe; på toppen høj granitsokkel fra Geod.Inst. Lynggroet i hede. NMI: "Sandfeldbjærg". 5 m rundt om granitpillen er tinglæst fredet af GI: ved deklaration af 30/7 1874.
Undersøgelsehistorie  (5)
1874 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. "Sandfeldbjerg". 3.7 Meter høj, 27 Meter i Tværmaal. Nord for Toppen en Granitpille, Generalstabsmærke. 5.5-10 M. udenfor Stenen en 3 M. bred Ringgrøft, hvoraf store Kranssten optagne. S.f. Toppen et lille Hul. Lynggroet i Hede. 8 Alen (5 Meter) Jord om Pillen er fredlyst af Generalstaben. Tinglæst 7/8 1874. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Sandfeldbjærg", 3,7 x 35 m. Siden mod N og Ø en del afgravet ca. 1 m oppe. På toppen høj granitsokkel fra Geod. Inst. Lyngroet i hede. (5m rundt om granitpillen er tinglæst fredet af G.I. ved deklaration af 30/7-1874.)

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
Høj; "Sandfuld- eller Sandfeldbjerg ?"; som fritekst; en lynggroet jordvold ca. 2 m. bred og 1 m. høj omkranser højen; flad top; bevokset med lyng, lidt revling og fyrkrat; i hede med fyrkrat; sti i retning V-Ø over højen. ** Seværdighedsforklaring ** Stor flot høj med milevid udsigt mod NV og øst. Ikke adgang for motorkøretøjer. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Grøft ved fod. Helt stejl for neden. 4-5 x 20-25 m.

Litteraturhenvisninger  (0)