Kong Mysmus Høj
Administrative oplysninger

Ansvarligt museum
Museum Midtjylland

Kommune
Ikast-Brande

Sted- og lokalitetsnr.
170802-2

Fredningsnr.
270729

Fredningsstatus
Fredet 1937 eller senere

Printvenlig side
Anlæg og datering  (1)
Rundhøj, Oldtid (dateret 250000 f.Kr. - 1066 e.Kr.)

Fredningstekst
Ejerlav: Sandfeldgårde og Sandfeldbjerggård. "Kong Mysmus Høj", 2 x 20 m. Tilgroet hul i top, ca. 1 x 1,5 m stort og 0,4 m dybt; mod SØ ved fod en tilgroet, rendeformet nedgravning; højoverfladen noget ujævn, særlig mod S, men tilgroet. Lynggroet i hede.
Undersøgelsehistorie  (5)
1899 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj. 1.4 x 16 M. I Toppen en Nedgravning, 2.5 M. lang, 2.0 M. bred, naaende Bund. Herved Rævegrav. Lynggroet i Hede. Intet fundet. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

1951 Tinglysning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid

1951 Museal berejsning
Nationalmuseet, Danske Afd., Danmarks Oldtid
Høj, "Kong Mysmus Høj", 2 x 20 m. Tilgroet hul i top ca. 1 x 1,5 m stort og 0,40 m dybt. Mod SØ ved fod en tilgroet rendeformet nedgravning. Højoverfladen noget ujævn, særlig mod syd, men tilgroet. Lynggroet i hede.

1990 Nyberejsning af fredede lokaliteter
Skov- og Naturstyrelsen, 10. kontor
"Kong Mysmus høj"; som fritekst; bevokset med revling, blåbær og tyttebær, fyrkrat og en løvbusk; i hede med fyr- og aspekrat; plantage (gran, ca. 10-12 år gl.) ca. 10 m. S for højfod, markeret på 4 cm.-kort (1971) og mb (1912); ikke adgang for motorkøretøjer. Bevoksning: 1990: Lyng og Nålekrat/-træer

2012 Periodisk tilsyn med fredede lokaliteter
Holstebro Museum
Høj, 1,5 -2 x 16-18 m. Plyndringshul.

Litteraturhenvisninger  (0)